Covid-19 og undervisning på musikskolen

.

Kære elever og forældre på Albertslund Musikskole,

Undervisningen er frem til søndag d. 29. marts suspenderet. Vi vil dog i perioden fortsat opretholde den undervisningsmæssige relation til jer alle sammen, men det bliver på en ny måde.

Der er lagt op til, at undervisningen flyttes over på digitale platforme – fx mail, YouTube, Skype, Messenger, m.m. Fordi disse tiltag er kommet pludseligt, vil undervisningen også bære præg af, at være på ’forsøgsstadiet’, og vi kan ikke garantere, at hver elev vil opleve at få den samme type undervisning tilbudt. Det er et vilkår i denne svære tid, som jeg håber, I vil have forståelse for.

I vil i den kommende uge blive kontaktet af jeres underviser. Sammen skal I planlægge hvilken form og omfang undervisningen skal have – dette er i dialog mellem elev og underviser. Det er ikke sikkert, at kontakten foregår i jeres normale undervisningstid, og I kan heller ikke forvente at jeres ’normale’ undervisningslængde overføres direkte til det digitale format.

Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at alle elever oplever kontinuitet i deres undervisning og dermed opretholder motivation, form og teknik indtil vi ses igen. Der kan opstå udfordringer undervejs – dem må vi løse sammen.

For god ordens skyld understreges det, at ingen elever må opholde sig på musikskolen, de næste 2 uger.

Ovenstående gælder alle soloelever og elever på følgende hold: Computermusik, Ukulelehold, Værkstedshold, Babyrytmik, Klaver med Mér, MusikMiks.

Følgende sammenspil, hold og ensembler er indtil videre aflyst: Albertslund Symfoniorkester, Lungekor, Astro, MiniSymf, Mosquito, Street Lif BigBand, Bakkens Horn, Strygerskoleaktiviteter, Guitarsammenspil, Blæserskolen, JetJazz.

Hvis der opstår ændringer undervejs, bliver I orienteret hurtigst muligt. Vi holder også hjemmeside og Facebook ajour.

I er altid velkomne til at ringe eller skrive til musikskolen. Pas på jer selv.