Priser for sæson 2020/2021

Hvis der sker ændringer i taksterne for sæson 2020-2021 vil det blive oplyst, når de er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

                                

Albertslund Musikskole takster 2020/2021 

 

Musikalsk legestue pr. hold/år 5.985,00
(for institutioner pr. hold) 

 

 Albertslundborgere undervisning:

  • u/25 år pr. elev/md. 265,00
  • u/25 år ekstra tid pr. elev/md. 525,00
  • u/25 år undervisningstilbud nr. 2 pr. elev/md.  525,00
  • u/25 år dobbelttid pr. elev/md. 790,00
  • o/25 år pr. elev/md. 950,00

- Individuel undervisning for elever over 25 som samtidig spiller i et overbygningsorkester pr. md. 350,00

- Holdundervisning pr. md. 200,00
(Værkstedshold, Computerhold, Ukulelehold, Guitarhold (4-6 år), MusikMiks, Violin, Sang & Bevægelse, Klaver med mér)

Sammenspil pr. md. 200,00
(Gratis hvis eleven modtager individuel undervisning) 

- Overbygningsorkester pr. sæson 300,00

- Sundhedsfremmende musikaktiviteter (herunder lungekor) pris pr. elev/sæson. 300,00-2000,00

- Årlig kopiafgift 52,00

 

Udenbyselever undervisning: 

  • u/25 år pr. elev/md. 610,00
  • u/25 år ekstra tid pr. elev/md. 920,00
  • u/25 år undervisningstilbud nr. 2 pr. elev/md. 1.000,00
  • u/25 år dobbelttid pr. elev/md. 1.200,00
  • o/25 år pr. elev/md. 1.000,00

-  Individuel undervisning for elever (u/25 og o/25) som samtidig spiller i et overbygningsorkester pr. md. 610,00

-  Holdundervisning pr. md. 300,00
(Værkstedshold, Computerhold, Ukulelehold, Guitarhold (4-6 år), MusikMiks, Violin, Sang & Bevægelse, Klaver med mér)

- Sammenspil pr. md. 300,00
(Gratis hvis eleven modtager individuel undervisning) 

- Overbygningsorkester pr. elev/md. 110,00

 

 

Instrumenter:

Leje af musikinstrumenter/år kr. 550,00

Ved salg af musikinstrumenter fastsættes prisen af fagmand.