Velkommen til strygerundervisning på Albertslund Musikskole

Som ny stryger og forældre til en begynder er det rart at få de mest elementære informationer omkring instrumentleje, undervisning, kontakt til instrumentallærer. De kommer her.

Ved starten på musikskolen er det de færreste elever der medbringer eget instrument. Derfor søger musikskolen for at eleverne får et instrument i passende størrelse. Vi synes det er rimeligt at man kan leje en violin/ bratsch/cello eller kontrabas og finde ud af om det overhovedet er noget man vil spille på længere sigt. På et senere tidspunkt når elever skal købe deres egne instrumenter står musikskolens lærere til rådighed med vejledning og praktisk hjælp.

Det er en del af aftalen, når man lejer instrumenter fra musikskolen, at disse instrumenter bliver forsikret. Som regel er strygeinstrumenter kostbare og da elever ofte har dem med i skoler og offentlige transportmidler, er de særligt udsat for uheld. Instrumenter kan indgå i familieforsikringen - her skal man rette henvendelse til sit eget forsikringsselskab og høre om betingelserne. De kan også forsikres særskilt og man kan få information om forsikringsselskaber, der tager sig af dette, hos sin lærer.

For de yngste elever er opbakning hjemmefra altafgørende.

De er almindeligvis afhængige af en voksen som følger dem til undervisning. Den samme person er også meget velkommen til at blive til timer og få lidt indblik i, hvad det hele går ud på for at kunne hjælpe med øvningen derhjemme. Da øvning er en meget vigtig del af indlæringsprocessen, skal de yngste elever have hjælp til det.

Når man melder sig til at spille et strygeinstrument, får man individuel undervisning på det valgte instrument, undervisning i musikteori og hørelære og sammenspil med andre strygere.

Til den individuelle undervisning får eleven vejledning og støtte til at lære at spille på sit instrument. Undervisning i musikteori og hørelære foregår på hold sammen med andre børn på nogenlunde samme alder og udviklingsniveau. Sammenspil foregår med andre strygere og her lærer eleverne at lytte til hinanden og få ting til at lykkes i fællesskab. Det er også her børn som har den samme interesse - nemlig at spille- mødes og får gode venner, som de kan følges med i mange år.

Strygerskolen
Alle skolens strygerelever deltager i Strygerskolens aktiviteter torsdag eftermiddag.
Indenfor strygerskolens rammer finder du orkestre på flere niveauer, hørelærehold, sammenspil for ens instrumenter, kammermusikgrupper, nodeværksted , aspirantorkester med mere.

Indholdet skræddersyes hvert år til elevgruppens konkrete behov således at vi sikrer den enkelte elevs optimale udviklingsmulighed både personligt og i relation til vort overordnede mål: orkesterdannelse.

Strygerskolen foregår torsdag eftermiddag mellem
kl 16 og 18 på Musikskolen

Strygerskoleteamet: Shannon Hawes - Bente Hartelius - Rikke Konoy - Maria Minculescu - Peter Skriver - Edith Louise Code