Derfor skal du gå i musikskolen

Derfor skal du gå i musikskolen

På denne side tager vi dig med på en tur ind i musikkens verden, og giver begrundelser for hvorfor den er så vigtig. Vi er sikre på, at du vil blive både overrasket og endnu mere tændt på musikken, hvis du læser med!

Talent

Grundpillerne i Albertslund Musikskoles arbejde er musikalsk kompetenceudvikling & talentpleje

For alle borgere

Du kommer med i et orkester ved at snakke med din lærer om, hvad der passer til dig. Du kan selvfølgelig være med flere steder.

Vi starter Lungekor i Albertslund

Kor for patienter med en lungesygdom. Læs mere her!

Kulturtrappen

Kulturtrappen

I 2017 vedtog kommunalbestyrelsen at skolerne i Albertslund har en betalt en Kulturtrappe for indskoling, mellemtrin og udskoling. 

Kultrappens aktiviteter er lagt ind i skolens plan og godkendt af skoleledelserne. Der er aktiviteter i alle klasser og alle kulturinstitutioner i kommunen bidrager til trappens helhed. 

Musikskolen er stolte over at være med i dette omfattende kulturarbejde. Alle 0.-1. klasser tilbydes musikalske forløb, hvor der stiftes bekendtskab med sang, instrumenter, rytmik samt en generel introduktion til musik. Det er så afgørende at alle børn Albertslund for chancen for at møde musikken og lære dens fortryllende verdens at kende. 

Læs mere om kulturtrappen her

Lungekor i Albertslund

Lungekor i Albertslund

Vi starter Lungekor i Albertslund! Infomøde om initiativet onsdag d. 28. august , kl. 16.00 i Sundhedshuset

Det er lægefagligt bevist, at sang og sangøvelser har en gavnlig effekt på Lungepatienters - fx KOL - skadede lunger. KOL dræber det raske lungevæv og efterlader patienterne med få procent af deres optimale lungekapacitet. KOL er kronisk og irreversibelt forstået på den måde, at når først lungerne har taget skade, så står de ikke til at redde. Man kan dog symptombehandle – dels med medicin, dels via sang! Korsang har den effekt, at patienten ’presses’ til at trække vejret effektivt og målrettet, og dermed lærer patienten at anvende den begrænsede lungekapacitet bedst muligt. Desuden er der det helt særlige element ved korsangen, at det foregår under hyggelige og afslappede forhold sammen med andre.
I et kor er man ikke isoleret patient – man er fællessanger!

Koret henvender sig til alle lungepatienter - Astma, lungecancer, defekt lungeklap - og det kræver ingen musikalske forkundskaber at være med. Det eneste det kræver er lysten til at synge og ønsker om at få det bedre. 

Læs mere her

Og tilmelding her

Nye musikhold på Musikskolen

Nye musikhold på Musikskolen

Fra næste sæson udbyder musikskolen en række nye holdtilbud. Man kan fx melde sig til ukulelehold, klaver med mér, guitarhold og computermusik. 

Alle holdene (undtagen computermusik) er begynderhold, der skal vække interessen for musik og forberede eleven til undervisning på et egentlig instrument. 

Man læse mere om vores holdundervisning her

 

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/BlockTextImage.cshtml)