Bestyrelsen

Bestyrelsen holder mindst 4 årlige møder, og Musikskolens leder er sekretær for bestyrelsen

 - Albertslund Kommune

Politiske repræsentanter

Paw Østergaard Jensen (soc.)- formand
Morten Bjørn (rad)
Kenni Flink (alt)

 

Skolerepræsentant

Sofie Dich Hermannn

 

Daginstitutionsrepræsentant

Marlene Schrøder Esmann

 

Forældrerepræsentanter

Maria Dimaki
Anja Grøndal

Suppleanter:

Gunnar R Svendsen
Isabella Sommer

 

Lærerrepræsentanter

Susanne Olschansky
Shannon Hawes

Suppleant:
Sara Fiil

 

Elevrepræsentanter

Vakant
Stinus Pade