Bestyrelsen

Bestyrelsen holder mindst 4 årlige møder, og Musikskolens leder er sekretær for bestyrelsen

Tre politiskvalgte:

Paw  Østergaard Jensen ((A) formand) med Lars Toft Simonsen (A) som stedfortræder

Bodil Garde (Ø) med Lene Rygaard Jessen (Ø) som stedfortræder

Per Børsting-Andersen 

To forældrevalgte:

 

Anja Grøndahl 

Gunnar Svendsen 

To lærervalgte:

Shannon Hawes 

Susanne Olschansky

Suppleanter: Sara Fiil & Claus Nygård-Nielsen 

To elevvalgte:

Stinus Pade

Sofie Mathilde Sanderhage 

Suppleant: Anne Binderup

Rep. for skole og institution:

Otto West (Vridsløselille Skole) 

Mie Christensen  (Glæden)

 

Se musikskolens vedtægter