Bestyrelsen

Bestyrelsen holder mindst 4 årlige møder, og Musikskolens leder er sekretær for bestyrelsen

Politiske repræsentanter

Paw Østergaard Jensen (soc.)- formand
Morten Bjørn (rad)
Kenni Flink (alt)


Skolerepræsentant

Sofie Dich Hermannn

Daginstitutionsrepræsentant

Marlene Schrøder Esmann

Forældrerepræsentanter

Maria Dimaki
Anja Grøndal
  Suppleanter:
Gunnar R Svendsen
Isabella Sommer

Lærerrepræsentanter

Susanne Olschansky
Shannon Hawes
  Suppleant:
Sara Fiil

Elevrepræsentanter

Vakant
Stinus Pade

Se musikskolens vedtægter