Priser & Tilmeldingsregler for sæson 2018/2019

Hvis der sker ændringer i taksterne for sæson 2018-2019 vil det blive oplyst, når de er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

                                

Albertslund Musikskole takster 2018-2019

 

Individuel   undervisning:

-   u/25 år pr. elev/md. 225,00

-   u/25 år ekstra tid pr. elev/md. 450,00

-   u/25 år  undervisningstilbud nr. 2 pr. elev/md.  450,00

-   u/25 år dobbelttid pr. elev/md. 675,00

-   o/25 år pr. elev/md. 870,00

 

Udenbys  elever undervisning:

-   u/25 år pr. elev/md. 450,00

-   u/25 år ekstra tid pr. elev/md. 675,00

-   u/25 år dobbelttid pr. elev/md. 875,00

-   o/25 år pr. elev/md. 875,00

 

Holdundervisning, kor, sammenspil og orkester:

- Pr. elev/md. 137,50

- Musikalsk legestue pr. hold/år 5.720,00 (for institutioner pr. hold)

 

Er man over 25 og bosat i Albertslund Kommune, og samtidig spiller i et overbygningsorkester er prisen for individuel undervisning 225,00 kr./md 
(Overbygningsorkestre er Albertslund Symfoniorkester, Street Life Big Band, Bakkens Horn Brass Band) 
Modtager man ikke individuel undervisning, er prisen for deltagelse i overbygningsorkestre kr. 300,00 pr. år 

Er man under 25 er sammenspil og orkester gratis, hvis man modtager individuel undervisning. 
Undtaget er talenthold, hvor der altid er betaling. 

Der er et begrænset antal talentpladser. Læreren indstiller elever til talentpladser, og Musikskolenlederen godkender. 

 

Instrumenter:

Leje af musikinstrumenter/år kr. 500,00

Ved salg af musikinstrumenter fastsættes prisen af fagmand. 

 

 

Tilmeldingsregler
Der kan kun indmeldes en elev på hver blanket. For elever under 18 år er tilmeldingen kun gældende med forældres eller værges underskrift. Ved start på undervisning betragtes de første 3 måneder som prøvetid og undervisningsgebyr herfor tilbagebetales ikke.

Fortsætter eleven ud over prøvetiden er tilmeldingen gældende for resten af den igangværende sæson.

Udmeldelse kan kun ske skriftligt med en måneds varsel. Udmeldelse kan kun ske til skolens kontor.
Udmeldelse med betalingsophør kan finde sted hvis vægtige grunde gør sig gældende, og kun efter særlig aftale med Musikskolens ledelse.

Betaling
Opkrævning vil blive sendt løbende til betalers e-boks. Musikskolen anbefaler tilmelding til PBS. 
Første undervisningsrate forfalder primo oktober 2018, og sidste rate er juni 2019. 

Hvis du lejer et instrument, foregår betalingen på samme måde. 

Restance
Restance kan medføre udelukkelse af undervisningen samt gebyr ved opkrævning.

Sæson
Musikskolens sæson starter den 20.08.2018 og slutter den 28.06.2019.
Ferier og fridage som folkeskolerne.

Aflysninger og forsømmelser
I tilfælde af lærers afbud søges timerne læst af vikar eller de manglende timer erstattes efter aftale lærer og elev imellem. I tilfælde hvor timerne aflyses helt, vil undervisningsgebyr for aflysninger, ud over de første tre lektioner, blive refunderet i starten af næste sæson. Beløb for 4 aflysninger og derunder refunderes ikke.

Elevafbud
Hvis eleven er forhindret i at møde til undervisning, skal dette meddeles til skolens kontor. Elevforsømmelser kan ikke medføre krav om erstatningstid eller tilbagebetaling af undervisningsgebyr.

Lånte & lejede instrumenter
Leje af instrumenter sker på elevens/forældrenes ansvar. Det anbefales at der tegnes forsikring på de lejede effekter.