Gå til hovedindhold

Praktiske oplysninger og betingelser

Læs mere om tilmeldingsregler, betalinger og aflysninger her

 • Læs op

Indhold

  Tilmeldingsregler

  For elever under 18 år er tilmeldingen kun gældende med forældres eller værges underskrift. 

  Udmeldelse kan kun ske skriftligt via mail til musikskolen@albertslund.dk eller ved at værgen udmelder eleven i Speedadmin. Udmeldelse kan derfor ikke kun ske til læreren. Udmeldelse kan ske løbende i sæsonen. Efter reglerne: indeværende måned plus en kalendermåned. Det vil sige, hvis du melder dig ud i løbet af januar måned, skal du betale februar måned med. 

  Eventuel leje af instrument bedes afleveret tilbage til musikskolen hurtigst muligt, da man ellers vil blive opkrævet for fremtidig instrumentleje. Aftal gerne med læreren hvornår instrumentet kan afleveres.

  Udmeldelse med betalingsophør kan finde sted, hvis vægtige grunde gør sig gældende, og kun efter særlig aftale med Musikskolens ledelse.

  Automatisk gentilmelding

  På Albertslund Musikskole skal man ikke gentilmelde sig. Alle elever bliver automatisk ført over til en ny sæson i juni. Kontoret giver alle elever og forældre besked i god tid om gentilmeldingen via mail - om at perioden for en ny sæson nærmer sig.

  Vi flytter jer automatisk over til den nye sæson. Hvis I ønsker at fortsætte, skal I således ikke foretage jer noget. I er automatisk gentilmeldt.

  Hvis I ikke ønsker at fortsætte til næste sæson, skal I inden fredag d. 14. juni 2024 udmelde jer via SpeedAdmin eller skriftligt til kontoret på musikskolen@albertslund.dk.

  Vi sender selvfølgelig remindere og anden information ud til jer, så alle kommer godt videre ind i næste sæson.

  På Albertslund Musikskole er man derfor tilmeldt, indtil man aktivt udmelder sig.

    

  Betaling

  Opkrævning vil blive sendt løbende til betalers e-boks. Musikskolen anbefaler tilmelding til PBS. Størstedelen af vores undervisningstilbud opkræves i fem rater i løbet af sæsonen. Første undervisningsrate forfalder primo november, og sidste rate er primo juli. Der opkræves altid bagud for to måneders undervisning ad gangen. Sidste rate indeholder desuden opkrævning for årlig kopiafgift. 
  Hvis du lejer et instrument, foregår betalingen på samme måde. 

  Opkrævning for undervisning sendes ud til e-Boks i slutningen af følgende måneder: 

  1. rate Sendes til e-Boks i oktober - forfaldsdato primo november

  2. rate Sendes til e-Boks i december - forfaldsdato primo januar 

  3. rate Sendes til e-Boks i februar - forfaldsdato primo marts 

  4. rate Sendes til e-Boks i april - forfaldsdato primo maj 

  5. rate Sendes til e-Boks i juni - forfaldsdato primo juli

  Restance

  Restance kan medføre udelukkelse af undervisningen samt gebyr ved opkrævning.

  Sæson

  Musikskolens undervisningssæson er på ti måneder (37 uger) med start medio august og slut sidst i juni. I undervisningspakken ligger den normale undervisning, sammenspil, koncerter, ekskursioner, workshops og øvrige aktiviteter. Alle disse elementer udgør et samlet forløb på musikskolen.

  Ferier og fridage følger som udgangspunkt folkeskolerne i kommunen, men vi har også enkelte lukkedage, der ikke følger skolerne for at få vores sæson til at gå op. Bemærk at mængden af aktiviteter kan variere fra fag til fag.

  Aflysninger og forsømmelser

  I tilfælde af lærers afbud til instrumentalundervisningen, søges timerne læst af vikar eller de manglende timer erstattes efter aftale lærer og elev imellem. I tilfælde hvor timerne aflyses helt, vil undervisningsgebyr for aflysninger, ud over de første 4 lektioner, blive refunderet i forbindelse med den sidste rate - rate 5 (for maj og juni måned). Beløb for 4 aflysninger og derunder refunderes ikke. Bemærk: Lukkedage tæller ikke med i refusion, da der ikke er planlagt undervisning disse dage.

  Aflysning af orkestre og sammenspil medfører ikke tilbagebetaling af undervisningsgebyr.

  Elevafbud

  Hvis eleven er forhindret i at møde til undervisning, skal dette meddeles til skolens kontor eller musikskolelæreren. Elevforsømmelser kan ikke medføre krav om erstatningstid eller tilbagebetaling af undervisningsgebyr.

  Lånte & lejede instrumenter

  Leje af instrumenter sker på elevens ansvar. Det anbefales at der tegnes forsikring på de lejede effekter. Klaver, trommesæt og el-guitar udlejes ikke.