Praktiske oplysninger og betingelser

Tilmeldingsregler

Der kan kun indmeldes en elev på hver blanket. For elever under 18 år er tilmeldingen kun gældende med forældres eller værges underskrift. Ved start på undervisning betragtes de første 3 måneder som prøvetid og undervisningsgebyr herfor tilbagebetales ikke.

Fortsætter eleven ud over prøvetiden er tilmeldingen gældende for resten af den igangværende sæson.

Udmeldelse kan kun ske skriftligt med en måneds varsel. Udmeldelse kan kun ske til skolens kontor.
Udmeldelse med betalingsophør kan finde sted hvis vægtige grunde gør sig gældende, og kun efter særlig aftale med Musikskolens ledelse.

Betaling

Opkrævning vil blive sendt løbende til betalers e-boks. Musikskolen anbefaler tilmelding til PBS. 
Første undervisningsrate forfalder primo november, og sidste rate er primo juli. Der opkræves altid bagud for to måneders undervisning. Sidste rate indeholder desuden opkrævning for årlig kopiafgift. 
Hvis du lejer et instrument, foregår betalingen på samme måde. 

Restance

Restance kan medføre udelukkelse af undervisningen samt gebyr ved opkrævning.

Sæson

Musikskolens sæson er på ti måneder (37 uger) med start omkring medio august og slut sidst i juni.
Ferier og fridage følger som udgangspunkt folkeskolerne i kommunen.

Aflysninger og forsømmelser

I tilfælde af lærers afbud til instrumentalundervisningen, søges timerne læst af vikar eller de manglende timer erstattes efter aftale lærer og elev imellem. I tilfælde hvor timerne aflyses helt, vil undervisningsgebyr for aflysninger, ud over de første 4 lektioner, blive refunderet i starten af næste sæson. Beløb for 4 aflysninger og derunder refunderes ikke.
Aflysning af orkester og sammenspil medfører ikke tilbagebetaling af undervisningsgebyr.

Elevafbud

Hvis eleven er forhindret i at møde til undervisning, skal dette meddeles til skolens kontor eller musikskolelæreren. Elevforsømmelser kan ikke medføre krav om erstatningstid eller tilbagebetaling af undervisningsgebyr.

Lånte & lejede instrumenter

Leje af instrumenter sker på elevens ansvar. Det anbefales at der tegnes forsikring på de lejede effekter.
Klaver, trommesæt og el-guitar udlejes ikke.