Gå til hovedindhold

Musikalsk legestue - for institutioner

Hold målrettet vuggestuer, børnehaver og dagplejere. Kan afvikles på musikskolen eller lokalt hos jer!

 • Læs op

Indhold

  OM UNDERVISNINGEN Vi tilbyder fællesoplevelser, nærvær, nysgerrighed og glæde omkring musikken, som gennem sang, dans og lege giver børnene mulighed for at imitere, lytte og bevæge sig til musik. Herigennem bliver børnene stimuleret og styrket i sociale, sproglige, motoriske og følelsesmæssige kompetencer. Desuden udvides og udvikles børnenes begrebsverden, krop og sanser.

  DET PRAKTISKE Tilbuddet omfatter undervisning af en fast børnegruppe én gang ugentligt. Holdstørrelsen ligger på 12 børnehave børn, eller 10 vuggestuebørn, men vil blive vurderet ud fra bla. de fysiske forhold. Undervisningen foregår i samarbejde med 1-3 fast tilknyttede pædagoger fra institutionen.

  Undervisningen følger musikskolens sæson og er på 30 undervisningsgange. 1 gang ugentligt.

  STED Undervisningen foregår enten på musikskolen eller i faste satellitter, som er indrettet i egnede lokaler rundt omkring i kommunen, evt. i institutionen.

  Derudover kan vi, i begrænset omfang, tilbyde kortere periodeforløb. Kontakt venligst musikskolen for yderligere information.

  Ud over den ugentlige undervisning afholdes der - i forbindelse med Børneliv i sund balance - fælles musikalsk legestue på tværs af institutionerne i festsalen ved Kongsholmcentret. Al almindelig musikalsk legestue omlægges derfor i denne uge.

  TILMELDING foregår skriftligt til kontoret på musikskolen@albertslund.dk. Her bedes man oplyse navn på institution og antal børn. I samarbejde med underviser findes undervisningstidspunkt- og sted.

  PRIS sæson 23/24 er 6.450,- DKK for hele sæsonen (betales i 2  rater).